Kontakt

Animalizm Sp. z o.o.
Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, Polska
tel.: +48 883 900 405, e-mail: info@animalizm.pl 

NIP: 5252897937, REGON: 521399881, KRS: 0000957375

mBank SA
PLN 43 1140 2062 0000 2339 1200 1001
EUR 16 1140 2062 0000 2339 1200 1002

 


* wymagane pola
Podanie Twoich danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym sklep internetowy animalizm.pl jest firma Animalizm Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000957375, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, posiadająca numery NIP: 5252897937, REGON: 521399881.

Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane będą do czasu udzielenia odpowiedzi lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.