Zasady zwrotów i reklamacji

Zasady zwrotów i reklamacji dla sklepu internetowego Animalizm Sp. z o.o. są następujące:

I. ZASADY ZWROTÓW
1.1. Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym Animalizm Sp. z o.o.
1.2. Zwrot można dokonać na dwa sposoby:
a) Pisemnie, poprzez przesłanie informacji o dokonywanym zwrocie na adres korespondencyjny: Animalizm Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa oraz wysyłając zwracany towar na adres magazynu: Action S.A. ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie.
b) W formie elektronicznej, poprzez przesłanie informacji o zwrocie na adres e-mail: info@animalizm.pl oraz wysyłając towar na adres magazynu: Action S.A. ul. Dawidowska 10, 05-500 Zamienie.
1.3. Zwrot towaru jest możliwy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
1.4. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy produkt jest w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu i kompletny (z wszelkimi akcesoriami i dokumentacją).
1.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
1.6. Zwrot należności równoznaczny z wartością zwracanego towaru, klient otrzyma w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwróconego zamówienia.
II. ZASADY REKLAMACJI
2.1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej zakupionego towaru w sklepie internetowym Animalizm Sp. z o.o.
2.2. Reklamację można zgłosić na dwa sposoby:
a) Pisemnie, poprzez przesłanie informacji o reklamacji na adres korespondencyjny: Animalizm Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 15/506, 00-195 Warszawa.
b) W formie elektronicznej, poprzez przesłanie informacji o reklamacji na adres e-mail: info@animalizm.pl.
2.3. Zaleca się, aby Klient w opisie reklamacji podał:
a) Informacje i okoliczności dotyczące reklamowanego towaru, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości.
b) Żądanie Klienta dotyczące rozpatrzenia reklamacji.
c) Dane kontaktowe Klienta składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji przez Animalizm Sp. z o.o.*
2.4. Animalizm Sp. z o.o. ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie i z należytą dokładnością, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i tym samym poinformuje Klienta o otrzymanej reklamacji.
2.5. Czas trwania procesu reklamacji:
a) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
b) W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient dostanie informację zwrotną w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, z powodem, dla którego reklamacja nie została uznana. 


Niniejsze zasady zwrotów i reklamacji mają zastosowanie do sklepu internetowego Animalizm Sp. z o.o. i regulują procesy zwrotów oraz reklamacji. Klienci powinni przestrzegać tych zasad w celu skutecznego złożenia zwrotu lub reklamacji w przypadku nieprawidłowości dotyczących zakupionego towaru.*Wymogi podane w punkcie 2.3 pkt. c mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.