Zarejestruj się

Wypełniając kolejne pola ułatwisz sobie proces zakupu.
* wymagane pola
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem założenia konta użytkownika. Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym sklep internetowy animalizm.pl jest firma Animalizm Sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, posiadająca numery NIP: 5252897937, REGON: 521399881, KRS: 0000957375.

Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia konta klienta, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem sklepu animalizm.pl realizacji umowy sprzedaży jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu animalizm.pl, oraz do ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

W celu realizacji zamówienia odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i realizacji zamówień. Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wymaganych właściwymi przepisami prawa.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz kontaktować się z działem obsługi klienta Animalizm Sp. z o. o. pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby.