Newsletter

Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.animalizm.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera.

zapisz    wypisz


Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym sklep internetowy animalizm.pl jest firma Animalizm Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000957375, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, posiadająca numery NIP: 5252897937, REGON: 521399881.

Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera i przechowywane do chwili rezygnacji z subskrypcji.